تعداد نفرات
نفر
شبی از350,000تومان
  • مازندران - چالوس
  • 4.1
  • تا 15 میهمان
  • اتاق 1
  • ییلاقی
شبی از500,000تومان
  • مازندران - آمل
  • 4.1
  • تا 8 میهمان
  • اتاق 2
  • ییلاقی
قیمت
تومان
تومان
منطقه اقامتگاه
بیشتر
کمتر
امکانات
بیشتر
کمتر
قوانین