مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "منزل یک خواب مبله در یزد"