مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "منزل مبله یک خوابه در یزد"