مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "اقامتگاه بومگردی در مرند (کلبه اسکیمویی)"