مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "اقامتگاه بومگردی در اصفهان_اتاق اسفند"