مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "واحد مبله تک خواب در یزد"