مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "واحد مبله دو خوابه در یزد"