مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "ویلای ساحلی سه خوابه در نور"