مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "ویلای دوبلکس ساحلی در نوشهر"