مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "اقامتگاه بومگردی در پاسارگاد_اتاق سنتی"