مکان های گردشگری اطراف اقامتگاه "اقامتگاه بومگردی در شاهرود_باغ گردو، اتاق 2"