آبشار آب پری

آبشار آب پری
در منطقه آب‌پری مازندران قرار دراد. آب‌‌پری یا «آب‌پری رویان» منطقه‌ای گردشگری و خوش آب‌وهوایی است که در آنجا درخت‌ها از هم فاصله‌ی کمی دارند و بیشتر مناطق جنگل بکر و دست نخورده مانده است