تخفیف‌های توپ!!!

برای همه جیب‌ها

هرجا که تو بخوای

ویلاهای پربازدید

شهرهایی که باید رفت

هرجوری که تو بخوای

بوم گردی: گردشگری نو

چرا ویلا دات رنت؟

اقتصاد اشتراکی

ویلارنت بدنبال اجرای سیستم اقتصاد اشتراکی است که به عنوان آخرین دستاوردهای جامعه بشری در حوزه اقتصاد به شمار می رود ویلارنت بصورت عادلانه منافع را بین اجزای اکوسیستم گردشگری شامل پلتفرم ، گردشگر ، صاحب اقامتگاه ، نمایندگان منطقه ای و خدمات محلی توزیع میکند

اقتصاد اشتراکی

ویلارنت بدنبال اجرای سیستم اقتصاد اشتراکی است که به عنوان آخرین دستاوردهای جامعه بشری در حوزه اقتصاد به شمار می رود ویلارنت بصورت عادلانه منافع را بین اجزای اکوسیستم گردشگری شامل پلتفرم ، گردشگر ، صاحب اقامتگاه ، نمایندگان منطقه ای و خدمات محلی توزیع میکند

گردشگری خلاق

"گردشگری خلاق” با شعار "موزه‌های کمتر، میدان‌های بیشتر” بر انجام فعالیت‌های تجربی و تعامل عمیق‌تر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز می‌کند. ویلارنت با توجه به گردشگري نسل سوم با استفاده از صنايع خلاق و تكيه بر تعامل نزديك و دوسويه با گردشگر در صدد خلق تجربه هاي تازه، ملموس و لذت بخش است

گردش نامه